Gemeentelijke kredietbank

Gemeentelijke kredietbank: hulp bij schulden
Gemeentelijke kredietbank (GKB) is een overheidsinstelling die mensen op verschillende manieren mensen helpt met schulden of financiële problemen.

Sociaal krediet

Geld lenen is niet voor iedereen weggelegd. Conventionele kredietverstrekkers hebben al jaren strengere eisen opgesteld waardoor het moeilijker is om geld te lenen. Hierdoor kan niet iedereen voldoen aan eisen rond inkomen. Daarnaast maakt een negatieve registratie bij het BKR een betrouwbare lening zeer lastig. Toch bestaat er een alternatieve vorm van lenen, het sociaal krediet. Deze vorm van lenen wordt aangeboden door een Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Dit is een overheidsinstelling die mensen helpt bij financiële problemen waar ze op zelfstandige wijze niet meer uitkomen. GKB’s hebben een sociale functie in plaats van een winstoogmerk. Er zijn diverse GKB’s verspreid over het hele land. Soms zijn de instellingen verbonden aan een regio terwijl grote steden beschikken over een eigen kredietbank (ook wel stadsbank.)

Voor wie?

Voor wie is sociaal krediet bedoeld? Er zijn drie voorwaarden waar iemand aan moet voldoen om een lening bij een GKB te krijgen:
– Een achterstandscodering bij het BKR in combinatie met problematische schulden.
– Men heeft een inkomen dat niet hoger is dan 130% van het minimumloon.
– Men is 65 jaar of ouder.
De te lenen bedragen kunnen per gemeente en regio verschillen. Vaak geldt een minimumbedrag van €500. De persoonlijke leefsituatie zorgt voor verschillende maximum bedragen, een alleenstaande zal minder kunnen lenen dan een echtpaar. Bij aanvraag van een krediet volgt een intakegesprek waarbij wordt gekeken wat de beste oplossing is voor de financiële problemen. Ook bij een GKB-lening moet men rente betalen en wordt er een aantekening bij het BKR gemaakt. De lening is eenmalig en het rentepercentage staat samen met de looptijd vast.

Overige diensten

Gemeentelijke kredietbanken bieden meer dan alleen sociaal krediet. Voor diverse aspecten van schulden en de financiële huishouding biedt de GKB diensten aan. Zo kunnen werknemers van de GKB financieel en juridisch advies geven. Daarnaast geeft de instantie hulp bij het opzetten van schuldregelingen, schuldsanering en budgetbeheer. Vaak krijgt men te maken met een combinatie van deze diensten. Ook werkgevers kunnen bij het GKB terecht bijvoorbeeld wanneer een medewerker schulden heeft. De kredietbank verwacht van beide partijen medewerking bij dit hulptraject. Als laatste doet het GKB aan preventie. De activiteiten op dit gebied zijn veelzijdig en kunnen uiteenlopen van individuele budgetcursussen tot voorlichtinglessen voor het voortgezet onderwijs.

Plaats een reactie