Kredietunie

Een Kredietunie maakt gebruik van crowdfunding, om tot de financiering van zakelijke plannen te komen. Veel startende ondernemers krijgen bij de bank nul op het rekest, waardoor zij op zoek moeten naar andere vormen van financiering. Zij kunnen gebruik maken van een Kredietunie, waarin andere ondernemers kasmiddelen beschikbaar stellen om een investering mogelijk te maken.

Wat is crowdfunding?

De Kredietunie maakt gebruik van een vorm van crowdfunding. Zoals de naam in het Engels al aangeeft gaat het om een ‘funding’ vanuit de ‘crowd’. We kunnen dit vrij vertalen als een geldstroom vanuit het publiek, door samen geld bij elkaar te brengen. Op het moment dat 10 verschillende ondernemers een bedrag van €2.000 beschikbaar stellen, ontstaat er een totaal krediet van €20.000. De diverse ondernemers lopen een beperkt risico, terwijl de startende ondernemer een mooi kapitaal tot z’n beschikking krijgt om mee van start te gaan.

Solidariteit tussen ondernemers

De Kredietunie wil startende ondernemers helpen om voldoende kapitaal bij elkaar te brengen, maar heeft daarnaast als meer algemeen doel om de solidariteit tussen ondernemers te bevorderen. De geldverstrekkende partijen committeren zich daarom ook als coach, om de startende ondernemer op weg te kunnen helpen. Door elkaar te helpen met een netwerk en bijvoorbeeld op basis van eigen ervaringen, ontstaat er een samenwerking die meer oplevert dan alleen voldoende geld. Desalniettemin maakt de crowdfunding wel een belangrijk onderdeel uit van de Kredietunie en zorgt het ervoor dat de banken niet langer noodzakelijk zijn om tot een financiering te komen.

Geld lenen van elkaar

Dankzij de Kredietunie kunnen bedrijven geld lenen zonder tussenkomst van de bank. In plaats daarvan is het mogelijk om geld te lenen van elkaar, zonder dat dit betekent dat bepaalde ondernemers grote risico’s dienen te nemen. Door het geld samen bij elkaar te brengen blijft het risico beperkt, terwijl dit aan de andere kant gemakkelijk tot een voldoende hoog bedrag kan leiden, waar de startende ondernemer mee uit de voeten kan. Op die manier draagt de Kredietunie op een heel waardevolle manier bij aan het herstel van de economie, door startende ondernemers de kans te bieden zich verder te ontwikkelen.

Plaats een reactie