Studielening

Studielening: de realiteit van elke student. Studielening was ooit een aanvullende lening bij de studiefinanciering, vanaf 2016 is de studiefinanciering omgezet in een lening: het studieoverschot. Studeren kost geld. Studenten betalen collegegeld, studiemateriaal en vaak ook huisvesting. Voorheen kregen studenten van de overheid studiefinanciering en werd een deel betaald uit inkomsten van bijbaantjes. Een andere optie om een studie te financieren is de studielening. Hierbij moet men onderscheid maken tussen de lening bij een commerciële instantie en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs.) De financiering van de studie is al decennia onderhevig aan verandering, ook de studiefinanciering is per 1 september 2015 anders.

Nieuw: studievoorschot

Vanaf het studiejaar 2015-2016 is de studiefinanciering voor HBO en universiteit omgezet in het studievoorschot (voor MBO blijft de huidige regeling grotendeels bestaan.) Dit betekent dat de basisbeurs verdwijnt. In de plaats hiervan mogen studenten maximaal €854,13 per maand lenen (vanaf 2016 is dit bedrag vastgesteld op €862,50 per maand.) Hier hoeft nog niet collegegeld van te worden betaald. Voor collegegeld mag men maximaal €162,58 per maand extra lenen. De verplichte aflosperiode is verlengd van 15 naar 35 jaar. Studenten met minder draagkrachtige ouders hebben nog steeds recht op een aanvullende beurs. Deze beurs is onderdeel van de bovengenoemde €854,13 en wordt wanneer men binnen 10 jaar een diploma haalt omgezet in een gift.

Aanvullend lenen

Het voordeel van een studielening is dat het mogelijk wordt om te studeren zonder veel tijd en inspanning kwijt te zijn aan een bijbaan. Hierdoor vergroot men de kans om zonder studievertraging binnen de gestelde periode af te studeren. De lening bij DUO is zonder meer voordelig vanwege de lage rente die wordt berekend (het percentage laat de afgelopen jaren een dalende tendens zien.) Ook de verlengde looptijd is zonder meer gunstig te noemen en vergeleken bij commerciële leningen kent de studielening allerlei interessante voorwaarden (bijvoorbeeld geen boete bij het ineens aflossen van de lening.) Naast het studieoverschot kan men gebruik maken van een studentenkrediet bij een commerciële bank. Aflossing hiervan begint na beëindiging van de studie maar tegen een veel hoger percentage dan bij DUO. Een handige tussenoplossing is het afsluiten van een studentenrekening die onder andere meer ruimte laat voor rood staan.

Nadelen

Ondanks de vaak gunstige voorwaarden kleven er een aantal nadelen aan de studielening. Al redelijk vroeg in het leven wordt men opgezadeld met een schuld. In theorie moet men die eenvoudig kunnen aflossen wanneer na de studie een baan wordt gevonden. Dit scenario is wellicht te rooskleurig wanneer men als werknemer ook de kosten van het dagelijks leven moet bekostigen. Dit geldt helemaal wanneer men de studie niet weet af te ronden.