Persoonsgebonden Budget

Persoonsgebonden Budget: Zorg op maat. Persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee men zelf hulp bij zorg kan inkopen wat tot een zorg leidt die beter voldoet aan individuele wensen.

Persoonsgebonden budget: meer vrijheid

Persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag dat wordt toegekend om zelf zorgverleners mee in te huren. Daarnaast kan men er zorghulpmiddelen mee aanschaffen. Het persoonsgebonden budget is ontwikkeld met het idee dat zorg meer aan individuele voorkeuren kan voldoen. Zo kunnen mensen die behoeften aan zorg hebben hun eigen leven blijven leiden, in hun eigen woning. Ook de vorm van de zorg kan op deze manier aan individuele wensen worden aangepast. Denk hierbij aan het krijgen van zorg door een zorgverlener waar men zich prettig bij voelt of juist op tijdstippen die niet door reguliere instanties wordt aangeboden. Deze vrijheid betekent wel dat men zich meer moet inzetten om de zorg daadwerkelijk te regelen. Denk hierbij aan het vinden van de juiste hulpverlener, het maken van afspraken en bijhouden van een administratie.

Mogelijkheden van pgb

Persoonsgebonden budgetten staan voor keuzevrijheid en daarom mag men er een groot aantal zorgtaken, ook wel zorgfuncties geheten, mee inkopen. Hierbij moet men denken aan hulp bij dagelijkse verzorging (douchen, eten, aankleden), verpleging en ondersteunende begeleiding. Toch zijn een aantal zorgvormen niet mogelijk met een pgb. Met een persoonsgebonden budget mag geen geneeskundige behandeling of therapie worden betaald. Financieel geldt het pgb niet als inkomen maar wordt het beschouwd als een belastingvrije toeslag. De toekenning van een pgb heeft dus geen invloed op een uitkering. Men moet wel rekening houden met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Verschillende pgb’s

Men kan een persoonsgebonden budget op verschillende manieren aanvragen. Dit is afhankelijk van welke zorg men zoekt. Pgb’s zijn onderdeel van vier wetten:
– Wet langdurige zorg (Wlz). Zware zorg kan aan huis plaatsvinden wanneer de kosten niet hoger uitvallen dan opname in een instelling. Bovendien moet de zorg verantwoord zijn. Deze pgb wordt aangevraagd bij een zorgkantoor. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de zorgverlener en moet het pgb-contract goedkeuren.
– Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor ondersteuning aan huis kan een pgb worden aangevraagd bij de gemeente. Dit pgb wordt door de Sociale Verzekeringsbank direct aan de aanvrager uitbetaald. De gemeente kijkt of de ondersteuning past en controleert de kwaliteit van de diensten.
– Jeugdwet. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Een pgb voor zorg van een kind wordt daarom bij de gemeente aangevraagd. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de zorgverlener. De gemeente verlangt een duidelijke motivatie voor een pgb.
– Zorgverzekeringswet (Zvw). Verpleging en verzorging aan huis vallen onder de Zorgverzekeringswet en wordt vergoed uit het basispakket. Een pgb vraagt men in dit geval aan bij de zorgverzekeraar.