BKR verwijderen

Het toegekend krijgen van een BKR codering is vervelend, zeker voor mensen die een lening wensen af te sluiten, maar u kunt uw bkr registratie verwijderen! Het toegekend krijgen van een bepaalde BKR codering is nooit leuk omdat deze codering duidelijk maakt dat de potentiële kredietnemer in kwestie over een bestaande schuld beschikt. Dit is op zich nog geen groot probleem, alleen zullen banken steeds een BKR toetsing uitvoeren vooraleer een som geld uit te lenen. Wanneer uit de toetsing blijkt dat de persoon in kwestie een dossier heeft lopen bij het BKR zorgt dat er voor dat een mogelijk krediet steevast wordt geweigerd. Uw BKR verwijderen is in principe het eerste wat u dan moet doen vooraleer naar de bank te stappen, maar kan dat wel en zo ja hoe gaat dat precies in zijn werk? We vertellen u graag alles over het verwijderen van uw BKR op deze pagina.

Hoe BKR verwijderen?

Uw BKR verwijderen hoeft op zich geen grote problemen met zich mee te brengen. Het eerste wat u moet doen is de status van uw dossier opvragen bij het Bureau Krediet Registratie. Van zodra u dat heeft gedaan wordt duidelijk over welke codering u precies beschikt en wat u moet doen om de codering in kwestie te laten verdwijnen. Uw BKR verwijderen vergt uiteraard een financiële inspanning, want de codering kan alleen verdwijnen wanneer u als potentiële kredietnemer al uw eventuele schulden heeft afgelost. Er wordt door de bank voor het toekennen van een krediet wel steeds gekeken naar de aard van de codering en de hoogte van de schuld.

Snel mijn BKR codering verwijderen

Bent u van plan om op korte termijn een lening af te sluiten, maar heeft u een BKR codering? In dat geval is het noodzakelijk om uw BKR codering zo snel mogelijk te laten verwijderen. Dat is in principe perfect mogelijk, alleen is veel afhankelijk van uw financiële situatie op dat ogenblik. Veel mensen die een BKR codering hebben beschikken immers niet over voldoende cash om hun codering op te lossen. Dat is vervelend, want op die manier blijft uw schuld open staan en kweekt u een negatieve reputatie bij de Nederlandse banken en andere grote instanties zoals de telefoonmaatschappij. Snel uw BKR codering verwijderen kan dus perfect, maar alleen wanneer u de beschikking heeft over een gepaste hoeveelheid geld. Let op, ook na het aflossen van uw schuld blijft het enige tijd zichtbaar dat u reeds een BKR codering heeft gehad.