Belastingvrije voet

Belastingvrije voet: bescherming bij schulden
Belastingvrije voet staat voor het deel van het inkomen dat gevrijwaard is van inning door schuldeisers omdat men het nodig heeft om van te leven.

Bescherming van inkomen

Iedereen die belasting betaalt, heeft aanspraak op een belastingvrije voet. Dit is het deel van het inkomen van iemand met schulden waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen omdat dit nodig is om van te leven. Zonder belastingvrije voet zou het mogelijk zijn dat iemand geen inkomen overhoudt. De belastingvrije voet bedraagt over het algemeen 90% van de bijstandsnorm. Er bestaan verschillende normen voor diverse situaties als gezin, alleenstaand, alleenstaande ouder en 65 plusser. De belastingvrije voet kan door omstandigheden echter afwijken van deze normen. Belangrijke factoren zijn de hoogte van de huur, bijzondere ziektekostenverzekering of inkomsten van de partner. De deurwaarder stelt de definitieve belastingvrije voet vast. Daarvoor heeft deze meestal gegevens nodig van de schuldenaar. Wanneer de schuldenaar de gegevens niet overdraagt zal de deurwaarder moeten terugvallen op de bovengenoemde normen.

Toepassingen

De belastingvrije voet wordt meestal toegepast op periodieke betalingen. Denk hierbij aan maandelijks loon, uitkering of alimentatie. De zzp’er valt hier buiten. Wanneer een schuldenaar beslag laat leggen op facturen van verricht werk door een zzp’er geldt hier geen belastingvrije voet voor. Wanneer de inkomsten van de partner niet worden doorgegeven mag de deurwaarder de belastingvrije voet halveren. Toch kent ook dit beperkingen. De belastingvrije voet mag na halvering niet lager uitvallen dan de norm voor samenwonenden. Wanneer men in het geval van schulden in het buitenland woont maar in Nederland inkomsten verdient, mag de deurwaarder de belastingvrije voet op nul zetten.

Veranderingen op komst

De regels rond de belastingvrije voet zijn vrij complex. Zo moet men als schuldenaar veel gegevens verzamelen om de belastingvrije voet te berekenen (dit kan overigens online.) Wie niet zorgvuldig te werk gaat creëert het gevaar dat de belastingvrije voet hierdoor te laag wordt ingeschat. Dit brengt de schuldenaar in problemen en geeft de schuldeiser valse verwachtingen. Het huidige kabinet werkt aan wetgeving die de regels rond de belastingvrije voet zal vereenvoudigen. De berekening aan de hand van meerdere factoren zal plaats maken voor een vast bedrag dat is gebaseerd op de leefsituatie van de schuldenaar. Ergens in 2016 zal het definitieve voorstel aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Plaats een reactie