NVVK

NVVK: professionele schuldhulpverlening
NVVK is de Nederlandse branchevereniging voor professionele schuldhulpverlening en zet zich in om de schuldenproblematiek duurzaam op te lossen.

Ondersteuning bij schulden

NVVK is in 1932 opgericht als de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet. In eerste instantie hield de organisatie zich bezig met het verstrekken van sociaal krediet maar in de loop der jaren heeft het een groot aantal diensten ontwikkeld. Hierdoor is NVVK tegenwoordig de Nederlandse brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening. NVVK helpt mensen om weer deel ten nemen aan het maatschappelijk leven op een manier die helpt om schulden op te lossen. De organisatie werpt zich op als bemiddelaar tussen schuldeisers en schuldenaren. Het doel is om sluimerende schuldenproblematiek duurzaam op te lossen wat uiteindelijk in het belang is van beide partijen. Bij NVVK zijn ongeveer 90 publieke en private instellingen aangesloten die over het hele land actief zijn in de schuldhulpverlening. Aangezien de laatste jaren malafide organisaties actief zijn in de schuldhulpverlening houdt NVVK deze ontwikkelingen goed bij.

Hulp voor schuldenaars

Wie problematische schulden heeft, hoeft daar niet alleen voor te staan. Vanzelfsprekend is voorkomen beter dan genezen en hoe vroeger men hulp vraagt, hoe makkelijker een oplossing kan worden gevonden. Maar vaak krijgt men om verschillende redenen geen goed overzicht van de schulden. Leden van het NVVK kunnen in zulke gevallen hulp bieden. Op de website van de vereniging zijn contactgegevens van alle regionale organisaties te vinden. Bij aanmelding zal de hulpverlener in eerste instantie proberen overzicht te krijgen van de financiële situatie om vervolgens te kijken welke veranderingen mogelijk zijn. Een kloppend budget vormt vrijwel altijd de basis voor verdere oplossingen. Met dit overzicht kan de schuldhulpverlener op zoek gaan naar een betalingsregeling of herfinanciering. In sommige gevallen is het nodig dat de financiën tijdelijk beheerd worden, ook budgetbeheer en beschermingsbewind kan met behulp van NVVK worden aangevraagd.

Hulp voor schuldeisers

Voor veel hulp bij schulden is het essentieel dat de schuldeiser meehelpt. Het inschakelen van een NVVK-lid schept meestal vertrouwen dat serieus zal worden gewerkt aan terugbetaling van schulden. Schuldeisers kunnen er vanuit gaan dat een afbetalingstraject van een NVVK-lid goed onderbouwd is. Vanzelfsprekend kunnen schuldeisers proactief naar een bemiddelaar zoeken die helpt om op gedegen wijze een schuld te innen. Leden van NVVK conformeren zich aan de Gedragscode Schuldhulpverlening die op de website van de vereniging is te vinden.

Plaats een reactie