Geplaatst op Geef een reactie

NVVK

NVVK: professionele schuldhulpverlening
NVVK is de Nederlandse branchevereniging voor professionele schuldhulpverlening en zet zich in om de schuldenproblematiek duurzaam op te lossen.

Ondersteuning bij schulden

NVVK is in 1932 opgericht als de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet. In eerste instantie hield de organisatie zich bezig met het verstrekken van sociaal krediet maar in de loop der jaren heeft het een groot aantal diensten ontwikkeld. Hierdoor is NVVK tegenwoordig de Nederlandse brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening. NVVK helpt mensen om weer deel ten nemen aan het maatschappelijk leven op een manier die helpt om schulden op te lossen. De organisatie werpt zich op als bemiddelaar tussen schuldeisers en schuldenaren. Het doel is om sluimerende schuldenproblematiek duurzaam op te lossen wat uiteindelijk in het belang is van beide partijen. Bij NVVK zijn ongeveer 90 publieke en private instellingen aangesloten die over het hele land actief zijn in de schuldhulpverlening. Aangezien de laatste jaren malafide organisaties actief zijn in de schuldhulpverlening houdt NVVK deze ontwikkelingen goed bij.

Hulp voor schuldenaars

Wie problematische schulden heeft, hoeft daar niet alleen voor te staan. Vanzelfsprekend is voorkomen beter dan genezen en hoe vroeger men hulp vraagt, hoe makkelijker een oplossing kan worden gevonden. Maar vaak krijgt men om verschillende redenen geen goed overzicht van de schulden. Leden van het NVVK kunnen in zulke gevallen hulp bieden. Op de website van de vereniging zijn contactgegevens van alle regionale organisaties te vinden. Bij aanmelding zal de hulpverlener in eerste instantie proberen overzicht te krijgen van de financiële situatie om vervolgens te kijken welke veranderingen mogelijk zijn. Een kloppend budget vormt vrijwel altijd de basis voor verdere oplossingen. Met dit overzicht kan de schuldhulpverlener op zoek gaan naar een betalingsregeling of herfinanciering. In sommige gevallen is het nodig dat de financiën tijdelijk beheerd worden, ook budgetbeheer en beschermingsbewind kan met behulp van NVVK worden aangevraagd.

Hulp voor schuldeisers

Voor veel hulp bij schulden is het essentieel dat de schuldeiser meehelpt. Het inschakelen van een NVVK-lid schept meestal vertrouwen dat serieus zal worden gewerkt aan terugbetaling van schulden. Schuldeisers kunnen er vanuit gaan dat een afbetalingstraject van een NVVK-lid goed onderbouwd is. Vanzelfsprekend kunnen schuldeisers proactief naar een bemiddelaar zoeken die helpt om op gedegen wijze een schuld te innen. Leden van NVVK conformeren zich aan de Gedragscode Schuldhulpverlening die op de website van de vereniging is te vinden.

Geplaatst op Geef een reactie

Belastingvrije voet

Belastingvrije voet: bescherming bij schulden
Belastingvrije voet staat voor het deel van het inkomen dat gevrijwaard is van inning door schuldeisers omdat men het nodig heeft om van te leven.

Bescherming van inkomen

Iedereen die belasting betaalt, heeft aanspraak op een belastingvrije voet. Dit is het deel van het inkomen van iemand met schulden waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen omdat dit nodig is om van te leven. Zonder belastingvrije voet zou het mogelijk zijn dat iemand geen inkomen overhoudt. De belastingvrije voet bedraagt over het algemeen 90% van de bijstandsnorm. Er bestaan verschillende normen voor diverse situaties als gezin, alleenstaand, alleenstaande ouder en 65 plusser. De belastingvrije voet kan door omstandigheden echter afwijken van deze normen. Belangrijke factoren zijn de hoogte van de huur, bijzondere ziektekostenverzekering of inkomsten van de partner. De deurwaarder stelt de definitieve belastingvrije voet vast. Daarvoor heeft deze meestal gegevens nodig van de schuldenaar. Wanneer de schuldenaar de gegevens niet overdraagt zal de deurwaarder moeten terugvallen op de bovengenoemde normen.

Toepassingen

De belastingvrije voet wordt meestal toegepast op periodieke betalingen. Denk hierbij aan maandelijks loon, uitkering of alimentatie. De zzp’er valt hier buiten. Wanneer een schuldenaar beslag laat leggen op facturen van verricht werk door een zzp’er geldt hier geen belastingvrije voet voor. Wanneer de inkomsten van de partner niet worden doorgegeven mag de deurwaarder de belastingvrije voet halveren. Toch kent ook dit beperkingen. De belastingvrije voet mag na halvering niet lager uitvallen dan de norm voor samenwonenden. Wanneer men in het geval van schulden in het buitenland woont maar in Nederland inkomsten verdient, mag de deurwaarder de belastingvrije voet op nul zetten.

Veranderingen op komst

De regels rond de belastingvrije voet zijn vrij complex. Zo moet men als schuldenaar veel gegevens verzamelen om de belastingvrije voet te berekenen (dit kan overigens online.) Wie niet zorgvuldig te werk gaat creëert het gevaar dat de belastingvrije voet hierdoor te laag wordt ingeschat. Dit brengt de schuldenaar in problemen en geeft de schuldeiser valse verwachtingen. Het huidige kabinet werkt aan wetgeving die de regels rond de belastingvrije voet zal vereenvoudigen. De berekening aan de hand van meerdere factoren zal plaats maken voor een vast bedrag dat is gebaseerd op de leefsituatie van de schuldenaar. Ergens in 2016 zal het definitieve voorstel aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Geplaatst op Geef een reactie

Gemeentelijke kredietbank

Gemeentelijke kredietbank: hulp bij schulden
Gemeentelijke kredietbank (GKB) is een overheidsinstelling die mensen op verschillende manieren mensen helpt met schulden of financiële problemen.

Sociaal krediet

Geld lenen is niet voor iedereen weggelegd. Conventionele kredietverstrekkers hebben al jaren strengere eisen opgesteld waardoor het moeilijker is om geld te lenen. Hierdoor kan niet iedereen voldoen aan eisen rond inkomen. Daarnaast maakt een negatieve registratie bij het BKR een betrouwbare lening zeer lastig. Toch bestaat er een alternatieve vorm van lenen, het sociaal krediet. Deze vorm van lenen wordt aangeboden door een Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Dit is een overheidsinstelling die mensen helpt bij financiële problemen waar ze op zelfstandige wijze niet meer uitkomen. GKB’s hebben een sociale functie in plaats van een winstoogmerk. Er zijn diverse GKB’s verspreid over het hele land. Soms zijn de instellingen verbonden aan een regio terwijl grote steden beschikken over een eigen kredietbank (ook wel stadsbank.)

Voor wie?

Voor wie is sociaal krediet bedoeld? Er zijn drie voorwaarden waar iemand aan moet voldoen om een lening bij een GKB te krijgen:
– Een achterstandscodering bij het BKR in combinatie met problematische schulden.
– Men heeft een inkomen dat niet hoger is dan 130% van het minimumloon.
– Men is 65 jaar of ouder.
De te lenen bedragen kunnen per gemeente en regio verschillen. Vaak geldt een minimumbedrag van €500. De persoonlijke leefsituatie zorgt voor verschillende maximum bedragen, een alleenstaande zal minder kunnen lenen dan een echtpaar. Bij aanvraag van een krediet volgt een intakegesprek waarbij wordt gekeken wat de beste oplossing is voor de financiële problemen. Ook bij een GKB-lening moet men rente betalen en wordt er een aantekening bij het BKR gemaakt. De lening is eenmalig en het rentepercentage staat samen met de looptijd vast.

Overige diensten

Gemeentelijke kredietbanken bieden meer dan alleen sociaal krediet. Voor diverse aspecten van schulden en de financiële huishouding biedt de GKB diensten aan. Zo kunnen werknemers van de GKB financieel en juridisch advies geven. Daarnaast geeft de instantie hulp bij het opzetten van schuldregelingen, schuldsanering en budgetbeheer. Vaak krijgt men te maken met een combinatie van deze diensten. Ook werkgevers kunnen bij het GKB terecht bijvoorbeeld wanneer een medewerker schulden heeft. De kredietbank verwacht van beide partijen medewerking bij dit hulptraject. Als laatste doet het GKB aan preventie. De activiteiten op dit gebied zijn veelzijdig en kunnen uiteenlopen van individuele budgetcursussen tot voorlichtinglessen voor het voortgezet onderwijs.

Geplaatst op Geef een reactie

Geld

Het hoeft eigenlijk niet te worden gezegd dat onze economie eigenlijk maar op één enkel gegeven steunt, namelijk geld. Om te kunnen voldoen aan de vele kosten die het leven met zich meebrengt is het essentieel om geld te verdienen. Beetje bij beetje zal ons inkomen echter deels onder druk komen te staan. Je zal bijvoorbeeld graag maandelijks een bepaald bedrag opzij willen zetten, maar daarnaast zal je ook te maken krijgen met vele vaste kosten zoals water, elektriciteit en natuurlijk de afbetaling van één of meerdere leningen. Wil je graag meer te weten komen over hoe je geld wil verdienen en waarom je juist een beetje geld zou moeten sparen? Aarzel dan niet langer en ontdek het in dit artikel!

Geld verdienen op het internet

Vandaag de dag gaan mensen steeds vaker op zoek naar nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen. Men probeert langer te werken of het onderste uit de kan te halen om hun inkomen verder op te krikken. Dat is in de gegeven tijd waarin de kosten die het dagelijks leven met zich meebrengt niet meer dan normaal. Eén van de vele nieuwe mogelijkheden waar mensen over beschikken is geld verdienen op het internet. Verschillende websites bieden je bijvoorbeeld de mogelijkheid om tegen betaling deel te nemen aan bijvoorbeeld onderzoeken of enquêtes in te vullen. Eventueel kan je ook zelf een eigen handel opzetten waarmee je dingen van thuis uit via het internet gaat verkopen. In ieder geval, het internet biedt eigenlijk aan iedereen mogelijkheden om geld te verdienen, ongeacht welke opleiding je in het verleden hebt gevolgd.

Waarom geld sparen?

Er zijn heel veel goede redenen aan te halen waarom het interessant kan zijn om geld te sparen. Geld sparen zorgt er namelijk voor dat je altijd een back-up hebt op momenten dat het allemaal minder goed gaat. Iedereen kan bijvoorbeeld op een bepaald ogenblik zonder werk komen te zitten of ziek worden waardoor je inkomen grotendeels weg valt. Wanneer je dan niet over een bepaalde reserve beschikt kan je al snel in de financiële problemen komen en dat wil uiteraard niemand. Het periodiek sparen van een bepaald geldbedrag is wat dat betreft dan ook altijd interessant. Niet alleen legt deze manier van geld sparen geen of weinig druk op je financiële situatie, daarnaast spaar je toch op het einde een aardig bedrag bij elkaar. Het mag in ieder geval duidelijk zijn, ben je op zoek naar een mogelijkheid om je financiële toekomst te kunnen waarborgen? Dan is het periodiek sparen van een bepaald geldbedrag voor jou ongetwijfeld bijzonder interessant.